Tłumacz PJM

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie chęci skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

  • telefonicznie 32 244 90 00, wew. 5330,
  • mailowo bom@ruda-sl.pl,
  • faksem 32 248 73 48 lub 32 248 71 71,
  • listownie na adres Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41 – 709 Ruda Śląska,
  • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców, które znajduje się na parterze budynku A przy placu Jana Pawła II 6,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP to: /umrudasl/pisma.