Czym żyje Bykowina?

2013-10-29

Remonty placówek oświatowych, termomodernizacja miejskiego przedszkola, remonty chodników i zatok autobusowych – to najważniejsze inwestycje realizowane w tym roku w Bykowinie. Z mieszkańcami tej dzielnicy Rudy Śląskiej spotkała się dziś  prezydent Grażyna Dziedzic. Dyskusję zdominowały sprawy drogownictwa, ruchu drogowego, ustawy śmieciowej i zieleni. Poruszono też problem nieuczciwych przedsiębiorców.

Ponad 11 mln zł mają pochłonąć tegoroczne remonty bieżące dróg i chodników w Rudzie Śląskiej. W ramach tych środków 700 tys. wydano na remonty bieżące infrastruktury drogowej w Bykowinie. - W tym roku w Państwa dzielnicy wyremontowaliśmy dwie zatoki autobusowe przy ul. Gwareckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Korfantego – przypominała prezydent Grażyna Dziedzic. – Dwie kolejne zatoki – od strony ul. Górnośląskiej – będą modernizowane w przyszłym roku. Remontujemy też chodnik przy ul. 11 Listopada na odcinku od szkoły do ul. Siekiela oraz odcinek chodnika przy ul. Pordzika – dodawała.

Mieszkańcy Bykowiny doczekali się też opracowania koncepcji budowy nowego cmentarza komunalnego w tej dzielnicy. Jak przekonywała prezydent Rudy Śląskiej, jego budowa powinna się rozpocząć już w przyszłym roku. By nie obarczać kosztami tej inwestycji mieszkańców Rudy Śląskiej, władze miasta rozważają jego budowę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jak się okazuje, w Bykowinie sporo dzieje się też w dziedzinie oświaty. Aż w dwóch placówkach w tej dzielnicy trwają prace budowlane, remont trzeciej zakończył się natomiast w zeszłym miesiącu. W ramach tych działań ponad 115 tys. zł pochłonął remont sanitariatów w trzech salach przedszkolnych  przy ul. Chrobrego, a 300 tys. ma wynieść ostateczny koszt remontu instalacji wewnętrznej, malowania korytarzy i sal lekcyjnych oraz remont sanitariatów w budynku gimnazjum przy ul. Gwareckiej. Z kolei ponad 2,1 mln zł będzie kosztowała termomodernizacja przedszkola przy ul. Szramka. W zakres robót tej ostatniej wchodzi przede wszystkim ocieplenie ścian budynku i dachu, wymiana instalacji c.o., instalacji wody ciepłej i zimnej oraz remont sal, łazienek i kuchni, a także malowanie tych pomieszczeń. Na to  zadanie udało się uzyskać dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Inwestycje na terenie miasta wykonujemy równomiernie, tak, by wszystkie dzielnice miały szansę na zrównoważony rozwój – tłumaczyła Grażyna Dziedzic. – Niestety nie starcza nam na wszystko. Staramy się jednak nie zaniedbywać żadnych obszarów życia w mieście. Stąd też na samą zieleń przeznaczyliśmy w tym roku około 2,7 mln zł. W kolejnych latach na ten cel wydamy jeszcze więcej pieniędzy, bo w ostatnich 10 latach drzewa nie były pielęgnowane - podkreślała. Jak zapowiedziała prezydent Rudy Śląskiej w ramach „upiększania” miasta będą formowane korony drzew, rekultywowane trawniki przy pasach drogowych oraz odnawiane będą zieleńce znajdujące się na rudzkich rondach. Władze miasta zapowiedziały również, że utrzymanie drzew, krzewów i trawników będą chciały powierzyć Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej. Ma to ułatwić zarządzanie terenami zielonymi oraz ujednolicić standard ich utrzymania. - Na najbliższej sesji ma odbyć się głosowanie nad uchwałą w tej sprawie – mówiła prezydent Dziedzic.

Podczas spotkania nie zabrakło też dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeden zgłoszonych w tej kwestii postulatów dotyczył wykonania wysepek dla pieszych przy ul. Pordzika. – Obawiam się, że ta ulica jest za wąska, żeby wykonać na niej azyle dla pieszych – komentował komendant rudzkiej straży miejskiej, Krzysztof Piekarz. – Można rozważyć natomiast wykonanie tam tzw. „szykan drogowych”. Zgłoszę ten problem Komisji Bezpieczeństwa ruchu drogowego – deklarował.

Ciekawy głos z sali dotyczył również prośby o nagłośnienie problemu oszukiwania osób starszych przez nierzetelnych przedsiębiorców. Jak zauważyła przy tym jedna z mieszkanek, w ostatnim czasie na terenie miasta pojawiła się bowiem firma, która wykorzystuje naiwność i niewiedzę wielu osób. Oferuje ona obniżenie rachunków za telefon i prąd, ale nie zostawia kopii umowy. W ten sposób osoby, które dały się „naciągnąć” nie wiedzą, na jakich warunkach ani w jakim terminie mają prawo ją wypowiedzieć. – W tego rodzaju sprawach można zwrócić się o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów – tłumaczyła prezydent Rudy Śląskiej. – Jego siedziba znajduje się w budynku „B” Urzędu Miasta. Z prośbą o poradę prawną można się także zwrócić do służb prawnych MOPS, albo do Biura Porad Obywatelskich, które znajduje się w budynku Szkoły Muzycznej – dodawała.

Dzisiejsze spotkanie w Bykowinie było trzecim w jesiennym cyklu dialogu władz miasta z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Kolejne, dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu, odbędzie się 4 listopada Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Głównej 1.