Odczuwalne ale nieszkodliwe

2014-03-18

Prezydent Grażyna Dziedzic spotkała się dziś z mieszkańcami dzielnicy Halemba w ramach szóstej w swojej kadencji serii spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Halembianie zaniepokojeni są przede wszystkim częstymi w ostatnim czasie wstrząsami będącymi następstwami prowadzonej działalności górniczej.

Poza bieżącymi sprawami jak porządek, remonty dróg i chodników czy bezpieczeństwo na drogach mieszkańcy Halemby podzielili się z prezydent miasta swoimi obawami związanymi z odczuwanymi w ostatnim czasie wstrząsami. Roman Pasternok, pracownik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że wstrząsy te są efektem eksploatacji prowadzonej w pokładach tąpań przez kopalnię Bielszowice i kopalnię Halemba-Wirek. - Zakłada się, że jeszcze przez kilka miesięcy wstrząsy te będą częste i odczuwalne przez ludzi, ale nie mają one wpływu na konstrukcję budynków. Możecie państwo spokojnie spać – uspokajał Roman Pasternok. - Ponadto dla państwa bezpieczeństwa Kompania Węglowa zleciła prowadzenie obchodów kontrolnych przez spółki gazownictwa po każdym wstrząsie wysokoenergetycznym, żeby wykluczyć sytuacje rozszczelnienia instalacji sieci gazowej – wyjaśniał Pasternok.

Jeden z mieszkańców pytał o losy budynku byłej szkoły górniczej. – Obiekt ten został wyceniony i zostanie wystawiony w przetargu z przeznaczeniem pod usługi hotelowe lub centrum konferencyjne – poinformował Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta. Pojawił się też wniosek o wykonanie progu zwalniającego na ul. Pakuły oraz propozycja poprawy bezpieczeństwa na ul. Chłopskiej.  – Sprawy te przedstawimy Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której posiedzeniach mogą również uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy – zaznaczyła prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Prezydent miasta przedstawiła zebranym plany inwestycyjne miasta na bieżący rok, dotyczące Halemby. - Rozpoczęła się już procedura przetargowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 9, lada dzień ogłoszony zostanie przetarg  na  budowę ścieżki zdrowia z siłownią napowietrzną, z kolei hala MOSiR przy ul. Kłodnickiej doczeka się renowacji parkietu w ramach budżetu obywatelskiego – wyliczała Grażyna Dziedzic. W tym roku powstanie także nowe boisko sportowo rekreacyjne przy ul. Kłodnickiej. Będzie to jedno z czterech, których budowę zaplanowano na obiektach czterech rudzkich klubów piłkarskich: Grunwaldu Ruda Śląska, Slavii Ruda Śląska, Uranii Ruda Śląska oraz Wawelu Wirek. Miasto zamierza na ten cel przeznaczyć 2,5 mln zł.  - Konsekwentnie od kilku lat stawiamy  na sport dziecięcy i młodzieżowy, stąd inwestycje, które służyć mają szkoleniu najmłodszych sportowców – podkreślała prezydent Grażyna Dziedzic.

W planach na ten rok jest też remont  sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 15 oraz budowa tras rowerowych od osiedla Halemba II w kierunku Starej Kuźni i Lasów Panewnickich.

Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku wykonano termomodernizację budynku gimnazjum nr 8 oraz dobudowano zaplecze do sali gimnastycznej w tej szkole. W 2012 w Halembie powstały kompleksy boisk sportowych przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 2  i szkole podstawowej nr 24.

Jedne z ważniejszych inwestycji drogowych, o które zabiegali mieszkańcy, a które realizowane będą w tym roku dotyczą budowy parkingu przy ul. Brodzińskiego 1, zabudowy progów zwalniających na ul. Brzechwy i Brodzińskiego  oraz wprowadzenia zakazu zatrzymywania na ul. Młyńskiej  od ul. Halembskiej do ul. Jastrzębiej, po stronie numerów nieparzystych.

Już niebawem mieszkańców dzielnicy czekają utrudnienia w ruchu. 1 kwietnia zostanie zamknięty przejazd przez wiadukt przy ul. Poniatowskiego ze względu na przebudowę mostu nad rzeką Kłodnicą. Objazd dla komunikacji miejskiej oraz samochodów osobowych zostanie poprowadzony  ul. Piotra Skargi. Natomiast piesi poruszać się będą po tymczasowo wybudowanej kładce. Prace potrwają do listopada.

Prezydent miasta podziękowała mieszkańcom za obecność na spotkaniu. – Odbieram  państwa uwagi jako troskę o miasto, dziękuje za wszystkie uwagi, wnioski i pytania – podsumowała spotkanie Grażyna Dziedzic.

Mieszkańcy Halemby, którzy dzisiaj nie byli na spotkaniu będą mieli jeszcze okazję spotkać się z prezydent miasta w swojej dzielnicy 24 marca br., w gimnazjum nr 9.