Bielszowiczanie pytali

2015-04-29

Już po raz kolejny mieszkańcy Bielszowic spotkali się z władzami miasta „u siebie”. W tamtejszym domu kultury odbyło się spotkanie prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami dzielnicy. Zdominowały je takie tematy jak inwestycje, bezpieczeństwo, zieleń, czy odwadnianie dróg.

Na wstępie mieszkańcy zwrócili uwagę na aktualny wygląd dzielnicy. W temacie tym nie zabrakło pytań dotyczących przyszłości parku Strzelnica. - Bielszowice nie są zaniedbane. W tej dzielnicy zrealizowanych zostało już wiele inwestycji. Musimy pamiętać, że Ruda Śląska składa się z kilkunastu dzielnic i wszystkie muszą być traktowane sprawiedliwie – mówiła prezydent Dziedzic. – Park Strzelnica jest najładniejszym rudzkim parkiem. Powstała już siłownia napowietrzna oraz plac zabaw, a planujemy dużo więcej – zapowiadała prezydent.

Poruszony został również temat złego stanu budynku Gimnazjum nr 14. Przedstawiciele Rady Rodziców apelowali o generalny remont placówki. – Kapitalny remont szkoły planowany jest na 2016 rok. Teraz ze względu na niespokojny teren byłoby to bezcelowe – tłumaczyła prezydent.

W trakcie spotkania zwrócono także uwagę na problem „zalewowy” dotyczący ul. Kokota na wysokości cmentarza. By temu zapobiec jeden z mieszkańców dzielnicy zaproponował odpowiednie wyprofilowanie jezdni. Dopytywano także o remont hali sportowej „Zgoda”. – Niestety, miasto nie jest właścicielem tego obiektu. Należy on do Zgody, tak więc w ich gestii leży remont budynku – mówiła prezydent.

Na spotkaniu w skrócie przedstawiono inwestycje prowadzone w Bielszowicach. Do największych realizowanych w tym roku można zaliczyć budowę odcinka trasy N-S od ul. Kokota do zjazdu z autostrady A-4. Planuje się także budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Głównej 40. Ponadto opracowana zostanie dokumentacja projektowo – wykonawcza z myślą o termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 13, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola nr 30.

Aktualnie trwają również remonty trzech ulic: Dolnej, Szkolnej i Szpitalnej. W tym roku planuje się jeszcze m.in. naprawę nawierzchni jezdni ul. Kokota przy kopalni, remont nawierzchni ul. Rycerskiej, wykonanie parkingu do parkowania równoległego przy ul. Ks. Niedzieli 59-61.

Ostatnie spotkanie prezydent miasta z mieszkańcami w tym sezonie odbędzie się 13 maja o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa w Rudzie.