Inwestycyjny zastrzyk dla Wirku

2018-04-05


22 duże zadania inwestycyjne będą realizowane w tym roku w dzielnicy Wirek. Wśród nich będzie m.in. rewitalizacja pocynkowej hałdy oraz budowa Traktu Rudzkiego. O planach władz Rudy Śląskiej dla tej części miasta rudzianie mogli się dowiedzieć podczas dzisiejszego spotkania zorganizowanego dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu. Zainaugurowało ono wiosenną serię spotkań z prezydent Grażyną Dziedzic w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej.  

- Przez lata eksploatacji górniczej ta część Rudy Śląskiej ucierpiała najbardziej, dlatego rewitalizacja Wirku to jeden z priorytetów na najbliższe lata. Mamy zaplanowanych w tym zakresie wiele działań, a pierwsze efekty mieszkańcy powinni już zobaczyć w tym roku – podkreśliła prezydent Grażyna Dziedzic.

Najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym roku w Wirku mają charakter rewitalizacyjny. Tylko na ten cel ma być przeznaczonych ponad 7 mln zł. – Rekultywujemy hałdę przy ul. 1 Maja, która będzie teraz miejscem rekreacji, rozpoczynamy budowę Traktu Rudzkiego, ruszamy z rewitalizacją podwórek oraz chcemy rozpocząć kompleksowy remont jednego z zabytkowych budynków na Ficinusie, który będzie zaadaptowany pod bibliotekę i punkt informacji turystycznej – wyliczała prezydent miasta.

Oprócz rewitalizacji spora część inwestycji w Wirku będzie dotyczyła termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych należących do miasta. – Dodatkowo termomodernizowany będzie budynek Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Obrońców Westerplatte, a na terenie placówki wybudowany zostanie kompleks boisk sportowych – zapowiedział wiceprezydent Michał Pierończyk. 

Podczas dzisiejszego spotkania wiele głosów z sali dotyczyło problemów ze smogiem. W odpowiedzi na te pytania mieszkańcy usłyszeli o dotychczasowych działaniach miasta w tym zakresie, czyli o czujnikach jakości powietrza zainstalowanych w 15 punktach miasta, dofinansowaniach do wymiany starych węglowych pieców oraz o kontrolach straży miejskiej badających, czym palą mieszkańcy w piecach. – Systematycznie przyłączane są kolejne budynki wielorodzinne do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo rozmawiamy ze spółką Węglokoks Energia ZCP, która jest dystrybutorem ciepła w Rudzie Śląskiej, o dalszych inwestycjach w tym zakresie. W ciągu 4 lat przyłączonych do sieci c.o. może zostać ok. 10 tys. mieszkańców – podkreślał wiceprezydent Krzysztof Mejer.   

Jak zwykle podczas dzielnicowych spotkań nie zabrakło pytań dotyczących bieżących spraw i problemów związanych z życiem w dzielnicy. Mieszkańcy Wirku i Czarnego Lasu zgłaszali uwagi dotyczące przycinki drzew, bezpieczeństwa czy usuwania nieczystości po czworonogach. Jedna ze zgłaszanych spraw dotyczyła braku chodnika przy dojściu od ul. Bukowej do budynku sądu. Wiceprezydent Krzysztof Mejer zapowiedział, że taki chodnik powstanie, jednak na przeszkodzie stoją jeszcze kwestie własnościowe gruntów, które w pierwszej kolejności muszą być uregulowane.

Spotkanie z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu było pierwszym z wiosennych spotkań w dzielnicach. Kolejne odbędzie się w poniedziałek 9 kwietnia o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 27 w Halembie.