O sprawach Halemby

2018-04-09

Utrudnienia w ruchu, problemy z parkowaniem oraz śmieci - to główne problemy mieszkańców Halemby. W ich głosy wsłuchiwała się dzisiaj prezydent miasta Grażyna Dziedzic podczas spotkania w tej dzielnicy. Mieszkańcy zapoznali się również z planami inwestycyjnymi władz miasta na ten rok. To drugie z 9 zaplanowanych w wiosennej turze spotkań w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. - Zawsze powtarzam, że to mieszkańcy tworzą i budują to miasto, dlatego ten bezpośredni kontakt jest dla mnie tak ważny – podkreśla prezydent Dziedzic.

Główne zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w tym roku w dzielnicy Halemba związane są z modernizacją infrastruktury drogowej. Na ten cel zostanie przeznaczonych ponad 3 mln 850 tys. zł. – Zaplanowaliśmy rozbudowę ulicy Mazurskiej, budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 27 oraz modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Junaków, Chłopskiej, Świętojańskiej, Jutrzenki, Dziewanny i Marzanny – wyliczała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie polegała na wymianie betonowych słupów oświetleniowych z oprawami sodowymi na słupy aluminiowe z oprawami energooszczędnymi typu LED. W budżecie miasta na 2018 rok na modernizację oświetlenia przeznaczono ponad 1,5 mln zł /w biegłym roku w mieście wymieniono oświetlenie za ponad 1,2 mln zł/.

W dzielnicy Halemba wykonany zostanie również II etap modernizacji drogi dojazdowej do budynków przy ul. 1 Maja 7 i Olszynowej 2-4. Z kolei ze środków budżetu obywatelskiego zostanie zmodernizowany plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 39. Obok nowych ławek i urządzeń powstanie tam miniboisko. Modernizacji zostanie również poddany plac zabaw przy MP 24 oraz przy MP 35. Poza tym ma się rozpocząć modernizacja hali MOSiR przy ul. Kłodnickiej.

Władze miasta przymierzają się również do przebudowy mostu przy ul. 1 Maja nad Kłodnicą. W tym roku zostanie opracowana dokumentacja tej inwestycji. W budżecie zarezerwowano też pieniądze na wykonanie projektu rozbudowy ul. Podlaskiej oraz ulicy Nowy Świat i Halembskiej.

Mieszkańców ucieszył fakt budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 27, jednak ta inwestycja nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z brakiem miejsc parkingowych w tej dzielnicy. Prezydent miasta Grażyna Dziedzic podkreślała, że władze miasta są gotowe do rozmów z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych w sprawie budowy nowych miejsc parkingowych.

Wiele dyskusji wzbudziła kwestia czystości w dzielnicy. Problem śmieci dotyczył terenów leśnych przy ul. Modrzewiowej. -  Nowa ustawa nie wyeliminowała dzikich wysypisk. Sprzątamy jakiś teren, a po krótkim czasie znów jest zaśmiecony. Ci, którzy to robią, nie zastanawiają się, jakie powodują koszty dla miasta – zaznaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer. – W ubiegłym roku koszt likwidacji dzikich wysypisk wyniósł 130 tys. zł. Naprawdę te pieniądze można by przeznaczyć na coś innego – dodał.

Ważnym problemem dla tej części miasta stają się utrudnienia w ruchu na głównej arterii. – Zdajemy sobie sprawę z tej sytuacji, dlatego myślimy o wytyczeniu alternatywnej drogi do ul. 1 Maja, tzw. obwodnicy Halemby – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Jednak na razie priorytetem dla całego miasta jest trasa N-S – dodał.  Pierwsze dwa odcinki N-S-ki są już gotowe, a trzeci jest w trakcie realizacji. Po zakończeniu tej inwestycji i wykonaniu czwartego etapu połączona zostanie autostrada A4 i Drogowa Trasa Średnicowa. – Trasa poza łącznikiem przejmie też funkcję ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, przebiegającej w zwartej zabudowie – podkreślała prezydent Grażyna Dziedzic.

Na spotkaniu poruszono też temat zniszczonego ogrodzenia oraz nawierzchni na terenie cmentarza komunalnego.  Władze miasta zapewniły, że wiedzą o tym i postarają się temu zaradzić. – Do końca tego roku nawierzchnia zostanie wyremontowana - zapewnił wiceprezydent Mejer. Nie tak szybko zostanie natomiast wykonane nowe ogrodzenie, bo na ten cel miasto nie ma zarezerwowanych środków w budżecie.

Spotkanie z mieszkańcami Halemby było drugim z wiosennych spotkań w dzielnicach. Kolejne odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, w czwartek 12 kwietnia o godz. 17:00 w Domu Kultury w Bielszowicach.