Jesienna tura spotkań rozpoczęta w Halembie

2018-09-13

Ruszyła 15. tura spotkań władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Dziś to halembianie mogli porozmawiać o codziennych problemach związanych z życiem w mieście oraz dowiedzieć się o realizowanych i planowanych inwestycjach. – Cieszę się, że po raz kolejny mogę się z Państwem spotkać i porozmawiać o bliskich Wam sprawach. Dziękuję wszystkim za dbałość o nasze miasto oraz za obywatelską postawę – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic.  

Jak zwykle podczas dzielnicowych spotkań nie zabrakło pytań dotyczących bieżących spraw i problemów związanych z życiem w okolicy. Mieszkańcy zgłaszali uwagi dotyczące odpadów. Pytano o częstotliwość odbioru pojemników z popiołem i żużlem, które pojawią się od stycznia oraz zgłaszano zapotrzebowanie na pojemniki na odpady biodegradowalne. Została poruszona kwestia zbyt niskich opłat za wyżywienie w przedszkolach. – Jest to znany nam temat, jednak trudny do rozwiązania, gdyż część rodziców uważa tę kwotę za wystarczającą. Zmiany w tym zakresie planujemy wprowadzić od stycznia przyszłego roku – odpowiedziała wiceprezydent Anna Krzysteczko. 

Jeden z obecnych na spotkaniu mieszkańców wyraził swoje zaniepokojenie dalszym składowaniem odpadów na terenie byłej Elektrowni Halemba. – Byłem dziś osobiście na terenie elektrowni, by obejrzeć, jak wygląda problem. Dobra wiadomość jest taka, że firma ograniczyła składowanie i zwożenie odpadów pościekowych. Nie otrzymała zgody od marszałka na rozszerzenie palety odpadów, które miały służyć zagęszczeniu tych składowisk. Złożyła już nowy wniosek, tym razem na składowanie gruzu i kamieni. W tej sprawie decyzja będzie dopiero podejmowana. Druga kontrola Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska przyniosła pozytywne wyniki. Co ważne, okazało się, że odpady są składowane odpowiednio, z dbałością o eliminację odoru – odpowiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Jedna z mieszkanek zwracała uwagę na potrzebę przeprowadzania częstszych kontroli przez strażników miejskich, w celu ustalenia, czym sąsiedzi palą w piecach. Kolejnym poruszonym tematem było parkowanie na ul. Młyńskiej. – Parkowanie w ciągu ul. Młyńskiej jest częściowo zabronione. Jeśli jesteśmy świadkiem takiego tamowania ruchu lub dostajemy zgłoszenie, wówczas interweniujemy i egzekwujemy przepisy – wyjaśnił Marek Partuś, komendant rudzkiej Straży Miejskiej. 

Mieszkańcy pytali także o terminy realizacji inwestycji w zakresie kanalizacji. – Jeśli chodzi o ul. Studzienną, kanalizacja oraz remont sieci wodociągowej zostanie przeprowadzony w przyszłym roku. Z kolei w przypadku ul. Nowowiejskiej trwają prace nad ustaleniem optymalnego przebiegu trasy i prace będą wykonywane nie wcześniej niż w 2020 roku – wyjaśnił Wojciech Sieja, wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. 

Główne zadania inwestycyjne realizowane w tym roku w dzielnicy Halemba związane są z modernizacją infrastruktury drogowej. Na ten cel zostało przeznaczonych ponad 4 mln zł. Wykonany został II etap modernizacji drogi dojazdowej do budynków przy ul. 1 Maja 7 i Olszynowej 2-4. Trwa rozbudowa ulicy Mazurskiej (2,5 mln zł) oraz budowa drogi dojazdowej do zbytych nieruchomości przy ul. Solidarności (1,4 mln zł). Dodatkowo trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie rozbudowy ul. Podlaskiej oraz ulic Nowy Świat i Halembskiej.

Miasto ogłosiło przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Junaków, Chłopskiej, Świętojańskiej, Jutrzenki i Dziewanny. Modernizacja będzie polegała na wymianie betonowych słupów oświetleniowych z oprawami sodowymi na słupy aluminiowe z oprawami energooszczędnymi typu LED.

Ważną inwestycją dotyczącą nie tylko Halemby będzie modernizacja hali widowiskowo–sportowej przy ul. Kłodnickiej. – Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację pierwszego etapu modernizacji. Od podpisania umowy zwycięzca przetargu będzie miał 8 miesięcy na wykonanie inwestycji – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. Przedsięwzięcie obejmie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu, odwodnienia połaci dachowej, wykonanie robót elektrycznych zewnętrznych, instalacji odgromowej, nowego podjazdu dla niepełnosprawnych i wybudowanie windy.

Z kolei ze środków budżetu obywatelskiego zostanie zmodernizowany plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 39 przy ul. Sokolskiej 6. Obok nowych ławek i urządzeń powstanie tam miniboisko.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w poniedziałek, 17 września o godz. 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa 28 w Rudzie.