Godula i Orzegów w centrum uwagi

2019-10-07

Sprawy inwestycji i codziennego życia w Goduli i Orzegowie były tematem dzisiejszego spotkania prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami. Oprócz problemów dotyczących najbliższego otoczenia poruszono także kwestie związane z ogólnopolską sytuacją samorządów. - Nowe rozwiązania w zakresie podatków i wynagrodzeń niosą za sobą wiele daleko idących konsekwencji dla miejskiego budżetu, co może przełożyć się na komfort życia w mieście. Musimy planować wydatki wyjątkowo ostrożnie i skupić się na działaniach, które pozwolą nam na realizację kolejnych ważnych inwestycji, tj. na pozyskiwaniu środków zewnętrznych – mówiła prezydent Grażyna Dziedzic.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia danych, które obrazują, jak zmiany ustawowe (m.in.: podniesienie pensji minimalnej, zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia oraz obniżenie podatku PIT z 18 do 17 proc.) wpłyną na budżet i możliwości inwestycyjne Rudy Śląskiej. – Dochody własne miasta ulegną obniżeniu, a koszty pracownicze wzrosną. To zaś bezpośrednio może wpłynąć na konieczność zmniejszenia liczby inwestycji. Nasz budżet na takie zadania w roku 2020 prawdopodobnie nie przekroczy 100 mln zł – powiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Te zmiany są niewątpliwie korzystne dla pracowników, co cieszy, jednak dla samorządów oznaczają problemy. Często się powtarza, że dzięki coraz wyższym wpływom z podatku PIT samorządy z każdym rokiem się bogacą. Niestety jest to tylko jedna strona medalu. Faktem jest, że wpływy z tego tytułu są rzeczywiście z każdym rokiem wyższe, ale jeszcze szybciej rosną wydatki gmin - podkreśliła prezydent Dziedzic.

Wśród spraw poruszanych na spotkaniach najczęściej przez mieszkańców jest temat zbyt małej liczby miejsc parkingowych, szczególnie na osiedlach, gdzie bloki zabudowane są w niewielkiej odległości. - Parkingi budujemy w miejscach ogólnodostępnych. Przy zasobach nienależących do miasta powinien o to zadbać ich właściciel, czyli spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa - tłumaczył wiceprezydent Mejer.

W związku z powtarzającymi się sytuacjami zakłócania ciszy nocnej, padło pytanie dotyczące możliwości wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie miasta. - Jeśli wpłynie do nas wniosek mieszkańców w tym temacie, zostanie on z pewnością skonsultowany oraz przedstawiony radnym do zaopiniowania - poinformowała wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Należy jednak pamiętać, że musi on dotyczyć całego miasta, a nie pojedynczej dzielnicy - dodała. 

Spotkanie było także okazją do podsumowania inwestycji dotyczących dzielnic. Wiceprezydent Mejer przypomniał, że w Goduli zostały zrealizowane prace związane z remontem nawierzchni ulic Lipińskiej, Joanny, Goduli (na odcinku od ul. Jesionowej do Akacjowej), a na trzech ulicach - Lipa, Lipińskiej, Floriana - zostały zamontowane progi zwalniające.

Dodajmy również, że obecnie trwa procedura zasiedlania 50 mieszkań komunalnych, wybudowanych przy ul. Bytomskiej 22 w Orzegowie. Koszt inwestycji, zrealizowanej w całości z budżetu miasta, wyniósł 8 mln zł. Mieszkania te zostały wykończone w standardzie zbliżonym do deweloperskiego, czyli ze wszystkimi instalacjami, tynkami czy surowymi posadzkami. Do przyszłych najemców będzie należeć wyposażenie lokali w urządzenia sanitarne, drzwi wewnętrzne, płytki oraz doprowadzenie do stanu umożliwiającego zamieszkanie.

- W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Goduli została rozbudowana infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej nr 40, z kolei przy ul. Fojkisa na terenie Orzegowa powstanie plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami - wyliczył Mejer. Jeżeli chodzi natomiast o przyszły rok, to decyzją mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu, z budżetu obywatelskiego na terenie Goduli i Orzegowa będą realizowane 3 zadania małe. Będzie to: modernizacja boiska do piłki siatkowej i badmintona przy Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Bytomska 8), wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na syntetyczną przy budynku Szkoły Podstawowej nr 40 (ul. Joanny 13) oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki przy IV Liceum Ogólnokształcącym (ul. Orzegowska 25).

W trakcie spotkania poinformowano również, że przekazano teren pod budową dwóch dróg dojazdowych do zbytych nieruchomości przy ul. Akacjowej oraz Leszczynowej. Wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie jezdni, przebudowę kanalizacji oraz oświetlenia.

Kolejne spotkanie skierowane jest głównie do mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia, odbędzie się we wtorek, 8 października o godz. 17:00 w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty przy ul. Niedurnego 69.