Spotkanie z mieszkańcami Halemby w 2012 r.

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Halemba
16 kwietnia 2012 r.

- Kiedy objęłam urząd prezydenta, pierwsza moja decyzja dotyczyła właśnie Waszej dzielnicy Halemby. Musiałam szybko podpisać porozumienie ze spółką Tauron, abyście mieli ciepło w swoich domach – przypomniała podczas spotkania z mieszkańcami tej dzielnicy Rudy Śląskiej prezydent Grażyna Dziedzic. Na kolejnym już spotkaniu prezydent miasta z mieszkańcami ponownie pojawiło się 100 osób.

Na początku spotkania prezydent Grażyna Dziedzic przedstawiła  sytuację miasta, podsumowała rok swojej prezydentury i przedstawiła plany względem Halemby na najbliższy czas. Zapewniła, że szkoła podstawowa nr 24, w której odbywało się spotkanie, doczeka się nowego boiska szkolnego. – Na najbliższej sesji Rady Miasta wprowadzimy do budżetu środki na ten cel – obiecała Grażyna Dziedzic.

W Halembie realizowana jest jedna z dwóch najważniejszych w mieście inwestycji – Park Wodny. Prezes spółki Park Wodny, Ewa Truchan, przedstawiła mieszkańcom plany na najbliższe tygodnie, do zakończenia i otwarcia obiektu.

Dziękuję Państwu za cierpliwość, my wiemy, że nasza inwestycja jest długa i uciążliwa – podkreśliła Truchan. Prezes przypomniała, że otwarcie Aquadromu  jest planowane 1 września br. oraz przedstawiła najciekawsze atrakcje, które będą czekać w rudzkim parku wodnym  na mieszkańców.

Halembianie pytali kiedy otrzymają decyzje podatkowe i dlaczego do kas Urzędu są takie kolejki. - Opóźnienia w dostarczaniu decyzji podatkowych wiążą się z wdrażaniem nowego systemu informatycznego do obsługi podatkowej. Obecnie do dyspozycji mieszkańców uruchomiono 2 dodatkowe okienka kasowe, problem tkwi w przesunięciu decyzji podatkowych – tłumaczyła pani prezydent. Na zapłatę podatku mieszkańcy mają 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Mieszkańcy zadawali również pytania związane z wycinką drzew, remontem dróg i bezpieczeństwem w dzielnicy. Interesowały ich również losy szkoły przy ul. Halembskiej. - Powstanie tam centrum gastronomiczno-hotelarskie prowadzone przez Centrum Kształcenia Praktycznego – informowała prezydent miasta. Kilka spraw dotyczyło kanalizacji m.in. w rejonie ul. Podlaskiej i 1 Maja.  Skargi dotyczyły brakujących miejsc parkingowych, szczególnie w rejonie ulicy Racławickiej, Brodzińskiego i cmentarza komunalnego. – W każdej dzielnicy potrzebne są parkingi,  dlatego przygotowujemy plan ich budowy w każdej dzielnicy na przyszły rok – zadeklarowała prezydent miasta.

Jeden z mieszkańców w imieniu sąsiadów poprosił o spotkanie w Halembie 2. Dziękując za przybycie Grażyna Dziedzic zapewniła, że spotka się jeszcze z mieszkańcami Halemby w maju w Gimnazjum nr 9. Kolejne spotkanie z mieszkańcami Rudy Śląskiej odbędzie się już dzisiaj i jutro. Pierwsze zaplanowano w  dzielnicy Kochłowice, a drugie w dzielnicy Bykowina.