Spotkanie z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia w 2012 r.

Spotkanie z mieszkańcami dzielnic Nowy Bytom i Chebzie
9 maja 2012 r.

- Oświetlenie na boisku ze sztuczną nawierzchnią, nowa hala sportowa przy ulicy Czarnoleśnej, plac zabaw w parku dworskim przy ulicy Parkowej i parking u zbiegu ulic Ratowników i Chorzowskiej - to najważniejsze planowane inwestycje na najbliższy czas w dzielnicy Nowy Bytom – zapowiedziała podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia prezydent Rudy Śląskiej. Na kolejne już spotkanie z władzami miasta przyszło około 100 osób.

Mieszkańcy zwracali uwagę władz miasta na sprawy bezpieczeństwa w centrum Rudy Śląskiej. Postulowali zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej, szczególnie w parku i na rynku oraz konieczność uporządkowania parkowania na osiedlach innych samochodów.

Jako jedno z rozwiązań istnieje możliwość, przy współpracy z administracją danego osiedla, zastosowania przez mieszkańców kart parkingowych za szybą samochodu – proponował Krzysztof Piekarz, komendant Straży Miejskiej. Zapowiedział również zwiększenie ilości patroli w całym mieście. Rudzka Straż Miejska otrzyma dwa nowe samochody, gdyż obecnie używane są już mocno wyeksploatowane.

Wiele pytań dotyczyło Placu Jana Pawła II – centralnego miejsca w Nowym Bytomiu. – Zespół do spraw rynku, który właśnie powstaje z pewnością znajdzie rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron bezpośrednio zainteresowanych zagospodarowaniem tego miejsca – tłumaczyła  prezydent, Grażyna Dziedzic.

Mieszkańcy Nowego Bytomia zaniepokojeni byli również negatywnym wpływem działalności górniczej na stan kościoła pod wezwaniem św. Pawła i budynków przy ulicy Wojska Polskiego i Czarnoleśnej. Prezydent Dziedzic uspokoiła zebranych, że plan ruchu nie wszedł jeszcze w życie, a eksploatacja węgla nie będzie odbywać się pod centralną częścią dzielnicy.

Mieszkańcy Chebzia wykazywali troskę o stan techniczny budynków przy ulicy Szafranka i Styczyńskiego. Okazuje się, że w całym mieście ponad połowa mieszkań komunalnych wymaga remontu, a zaległości czynszowe powodują brak środków na ich systematyczne  przeprowadzanie. Obecni na spotkaniu lokatorzy z Chebzia zainteresowani byli możliwością zmniejszenia wysokich dopłat do centralnego ogrzewania. Prezydent poinformowała, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej przechodzi obecnie proces restrukturyzacji, który powinien zwiększyć efektywność działania spółki i przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

Mieszkańcy Nowego Bytomia dopytywali się również o uporządkowanie parku dworskiego i przywrócenie go do dawnej świetności. Jak zapowiedziała Grażyna Dziedzic, jeszcze w tym roku będzie uporządkowana tam zieleń i powstanie ogródek jordanowski. Na kolejne lata zaplanowane są w budżecie miasta dalsze inwestycje w parku, aby przywrócić mu dawny blask.