Spotkanie z mieszkańcami Rudy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW RUDY
zadane podczas spotkania z Prezydentem Miasta Ruda Śląska,
które odbyło się 10 października 2011 roku

Ul. Piastowska – mimo że już wiele razy naprawiana, jednak asfalt znów w bardzo złym stanie.
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Jest tam wiele problemów, wydaje mi się, że optymalnym rozwiązaniem będzie likwidacja torowiska linii tramwajowej nr 18. Jest to też kwestia komunikacji w ciągu ul. Wolności i dalej.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Nawierzchnia ul. Piastowskiej poza torowiskiem jest w stanie zadowalającym. Natomiast stan torowiska tramwajowego, za które odpowiedzialne są Tramwaje Śląskie S.A., jest bardzo zły. Jego uszkodzenia powodują również uszkodzenia nawierzchni jezdni.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych magazynuje ogromną ilość śmieci i kiedy jest ciepło, to zapachy są bardzo nieprzyjemne.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: PUK jest przedsiębiorstwem prywatnym. Trwają rozmowy, firma szuka miejsca na kompostowanie najbardziej uciążliwych odpadów.

Ul. Gierałtowskiego – miały powstać garaże. Na przełomie maja i czerwca 22 osoby złożyły podanie o dzierżawę terenu. We wrześniu zainteresowani budową tych garaży złożyli oświadczenie, że są w stanie ponieść wszelkie koszty wyrównania terenu i budowy garaży. Od tamtego czasu czekamy na decyzję.
Odpowiadał Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta: Jeżeli te oświadczenia wpłynęły, to sprawdzę w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami jak to wygląda. Wiem, że były protesty mieszkańców okolicznych domów i chcieliśmy wyjaśnić całą sprawę.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Nieruchomościami: W odpowiedzi na pytanie dotyczące decyzji Prezydenta Miasta w sprawie wybudowania kompleksu garaży w rejonie ulicy Henryka Wieniawskiego (błędnie określone jako garaże w rej. ul. Jana Gierałtowskiego) informujemy, że decyzja zostanie podjęta niezwłocznie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu koncepcji zagospodarowania garaży w terenie przez Wydział Urbanistyki i Architektury.

Budynek przy ul. Magazynowej 31 jest w opłakanym stanie. Mieszkańcy co mogą, to robią i poprawiają. Nikt się też nie zajmuje sprawą wykupu.
Odpowiadał Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta: Od dwóch lat Miasto dotyka problem braku środków na remonty. Z tego co sobie przypominam budynki te kwalifikują się, aby robić tam lokale socjalne. Jest to kwestia do rozstrzygnięcia. Jeśli mielibyśmy nie urządzać tam lokali socjalnych, to można by podjąć decyzję o skierowaniu mieszkań w tym budynku do sprzedaży. Jednym z warunków rozpoczęcia sprzedaży jest uregulowanie wszystkich zobowiązań i z tego co się orientuję to jest problem aktualnych najemców.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Przyjrzymy się temu tematowi. Jeżeli wszyscy lokatorzy płacą czynsz, to postaramy się przyspieszyć sprzedaż.
Uzupełnia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej: 15.11.2011 r. zakończyły się prace związane z ociepleniem ścian szczytowych budynku, podjęte na wniosek mieszkańców.W tym roku mieszkańcy otrzymali propozycję samodzielnego wyremontowania klatek schodowych w ramach odpracowania zaległości czynszowych. Zaległości mieszkańców budynku przy ul. Magazynowej 31 wobec MPGM wynoszą 79 931 zł.
Uzupełnia Wydział Spraw Lokalowych: Postanowieniem z dnia 20.10.2011 r. Zastępca Prezydenta Miasta podjął decyzję w sprawie wyznaczenia lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ulicy Magazynowej nr 31 do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców. Jednakże ze względu na konieczność sporządzenia dokumentacji budowlanej budynku zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali, na której wykonanie nie uwzględniono środków w budżecie Miasta Ruda Śląska na 2012 r., podjęcie działań umożliwiających sprzedaż tych lokali mieszkalnych będzie możliwe najwcześniej w 2013 r.

Jeśli nie spalarnia, to co i kiedy?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Spalarni nie będzie, ponieważ mieszkańcy Rudy Południowej nie chcą tej spalarni. Poza tym od 2012 roku wchodzi w życie nowa ustawa śmieciowa i marszałek województwa musi określić, w jaki sposób mają być utylizowane śmieci. My do końca tego roku mogliśmy sami wydać decyzję środowiskową i budować spalarnię. Zanim powstanie jakakolwiek spalarnia - czy to będzie inny teren, czy teren Rudy, bo nad tym się można również jeszcze zastanawiać – to minie niestety dosyć długi okres. Od stycznia marszałek musi podjąć decyzję, w jakich regionach poszczególne miasta mają budować spalarnie i ewentualnie utylizować śmieci. Przypomnę, że wcześniej prezydenci miast zlecili to zadanie Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu. I GZM miał podjąć decyzję o budowie spalarni. Nie było konsultacji społecznych, stąd decyzja środowiskowa, którą przygotowało miasto Knurów została uchylona. Trzeba byłoby więc przygotować nową decyzję środowiskową, ale najpierw musiałyby być konsultacje społeczne. My trochę inaczej chcemy rozwiązać problem śmieciowy. Ustawa jest świeża, nie ma jeszcze rozporządzeń. Chcemy z prezydentami zrzeszonymi w Śląskim Związku Gmin i Powiatów wypracować nową strategię dla naszych miast.

Od pewnego czasu liczy się tylko Wirek i Nowy Bytom jeśli chodzi o imprezy kulturalne. Czy planujecie ożywić tę dzielnicę?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Planujemy w przyszłym roku cykl koncertów orkiestr dętych w poszczególnych dzielnicach, zaczynając od parku Kozioła. W tym roku nie byłam już w stanie zmienić tego, aby i w Rudzie był taki koncert. Ale w przyszłym roku koncert przed samą inauguracją Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych będzie również w Rudzie, nie tylko w Bielszowicach czy Nowy Bytomiu. Oczywiście na przyszły rok planujemy mało imprez. Będziemy starać się - tak jak w tym roku - żeby były to imprezy realizowane właściwie bez środków, bo przyszły rok jeszcze też będzie dla nas dosyć trudny. Nie mamy wyjścia, musimy spłacić zadłużenie. Od tego roku mamy też niekorzystną sytuację - zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych wydatki muszą się równać dochodom. Niestety dochody miasta dopiero teraz wzrastają i jak spłacimy zadłużenie w 2013 r. to obiecuję, że imprez będzie w każdej dzielnicy więcej. Też pamiętam takie czasy, gdy w parkach grały nasze orkiestry dęte i występowały dzieci. Może uda nam się zrobić i w przyszłym roku cykl takich występów, ale na pewno orkiestry dęte w przyszłym roku w parku Kozioła będą grały.

Czy są planowane prace remontowe w parku Kozioła?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Jak mówiłam przyszły rok będzie trudny, ale staramy się pozyskać środki z tzw. Inicjatywy JESSICA. To jest nowy fundusz, rozmowy trwają i stąd między innymi ankieta dotycząca rewitalizacji. Pomoże ona nam dostać dodatkowe środki unijne. To nie są środki tak jak do tej pory niezwracalne. Teraz niestety jest to pożyczka, ale niskooprocentowana, więc dla miasta opłacalna. I jeżeli te środki pozyskamy, to planujemy właśnie rewitalizację i w Rudzie 1, i parku Kozioła, i przede wszystkim Orzegowa, a także parku dworskiego w Nowym Bytomiu.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: W 2007 roku została opracowana „Koncepcja Rewitalizacji Parku im. A. Kozioła oraz terenów przyległych w Rudzie Śląskiej – dzielnicy Ruda”, która ze względu na brak środków finansowych koncepcja nie została zrealizowana.

Były modernizacje skrzyżowań na Czarnym Lesie, na Rudzie Południowej – jest tam tyle miejsca, dlaczego nie powstały tam ronda?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: W Rudzie Południowej będzie tzw. skrzyżowanie okularowe lub turbinowe, poprawi to przejazd w tym miejscu. Na to środki w przyszłorocznym budżecie się znalazły. W przyszłym roku będzie najwięcej inwestycji drogowych, bo drogi są w bardzo złym stanie. W bardzo złym stanie są też rudzkie wiadukty. Część z nich chcemy zlikwidować, bo jest taka możliwość. Mamy na to przeznaczone 45 mln zł w budżecie miasta.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: W tym roku zakończy się opracowanie dokumentacji projektowej kolejnego skrzyżowania o ruchu okrężnym na skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Szyb Walenty. Zostanie tam zaprojektowane podwójne rondo, umożliwiające swobodny wyjazd z ul. Szyb Walenty, jak również włączenie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej.

Zmodernizowane skrzyżowanie w Nowym Bytomiu – przystanek został przesunięty przystanek na dół, ludzie narzekają, bo idą pod górkę.
Odpowiada Wydział Dróg i Mostów: Usytuowanie przystanku autobusowego bezpośrednio przylegającego do skrzyżowania ulic Niedurnego – Chorzowska - Czarnoleśna powodowało częste zatory na skrzyżowaniu, których przyczyną było blokowanie pojazdów opuszczających skrzyżowanie przez stojące na przystanku pojazdy. Przesunięcie przystanku o ok. 100m w kierunku południowym zlikwidowało te utrudnienia.

Autobusów jest dosyć dużo, z Halemby co 3 minuty wyjeżdżają autobusy, które się krzyżują w Nowym Bytomiu. Czy nie można przyjrzeć się temu i zaoszczędzić?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Transportem zbiorowym w naszym mieście zajmuje się KZK GOP. W celu optymalizacji połączeń komunikacyjnych wystąpiliśmy do organizatora o modyfikację oferty przewozowej. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie KZK GOP podejmie w tej sprawie decyzję i wybierze najwłaściwsze rozwiązanie, które pozwoli na stworzenie racjonalnej sieci komunikacyjnej. Pierwsze działania już zostały podjęte - została zlikwidowana linia 955, która według danych KZK średnio w kursie przewoziła tylko jednego pasażera.
Bliższych informacji udziela Biuro KZK GOP w Katowicach, tel. 32 743 84 00 lub bezpłatna infolinia 800 16 30 30.

Ul. Sieronia – wieczorem zbiera się tam nieciekawe towarzystwo. Monitujemy w Straży Miejskiej i na Policji. Samochodu nie można postawić na swojej posesji, ponieważ rzucają butelkami i kamieniami. Nie można się ich pozbyć.
Odpowiadał Krzysztof Piekarz, Komendant Straży Miejskiej: Problem jest nam znany, ale przyjrzymy się mu dokładniej, będą częstsze patrole prewencyjne.

Światła na ul. Wolności – jest tam przycisk wywołujący zielone światło, ale co rano powtarza się korek, że nie można wyjechać, a tylko jedna osoba przechodzi.
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Zapytam, ale obawiam się, że z punktu widzenia inżynierii ruchu nic się nie da zrobić. Ulica jest bardzo obciążona i każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje korek, ale proszę zwrócić uwagę, że będąc pieszym, punkt widzenia się zmienia. Wiemy doskonale, że często bez tego przycisku nie da się przejść na drugą stronę nawet na pasach.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Zadaniem każdej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych jest umożliwienie bezpiecznego przekroczenia jezdni przez pieszego. Z tego też względu zgłoszenie przyciskiem chęci przekroczenia jezdni przez każdego pieszego musi wiązać się ze zmianą sygnałów dla grupy kołowej i pieszej. Każda sygnalizacja ma zaprogramowany minimalny czas, po którym taka zmiana wywołana zgłoszeniem następuje. W związku z powyższym należy stwierdzić, że spowolnienie ruchu kołowego zwiększa bezpieczeństwo ruchu pieszego.
W ramach bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta w II kwartale 2012 r. zostanie zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji i oprogramowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Wolności, w rejonie pl. Chopina. Celem będzie zoptymalizowanie długości sygnałów zielonych i dopasowanie ich do natężenia ruchu drogowego w tym rejonie.

Co z dofinansowaniem ogrzewania ekologicznego? Wiem, że takich dopłat w Rudzie Śląskiej nie ma.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: W przyszłym roku niestety nie będzie środków, dopiero w 2013 roku. Środki, które mamy, poszły na kanalizację i na szkoły, w których są największe straty ciepła. Dopiero w 2013 roku planujemy wrócić do tego programu.

Wyjazd z DTŚ – z jednej strony na A4, a co z drugą stroną? Czy to będzie droga funkcjonalna, która w najbliższym czasie będzie łączyła starą Rudę z Rudą Południową?
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Koncepcja jest przygotowana, ale ograniczeniem są nasze możliwości finansowe.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Miasto opracowało koncepcję budowy odcinka trasy N-S od DTŚ do ul Magazynowej jednak ze względu na ograniczone środki finansowe nie przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej.

Czy w 2013 roku mogę liczyć na dalsze wspieranie inwestycji ekologicznych – ocieplenie budynku, wymiana okien itd.? W Zabrzu jest program miasta we współpracy z WFOŚ.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Termomodernizacja przewidziana jest tylko w przypadku placówek oświatowych. W tym roku również mimo trudnej sytuacji finansowej zdobyliśmy środki na termomodernizację przedszkola przy ul. Licealnej, bo tam były olbrzymie straty ciepła, i dwóch szkół – SP nr 15 i ZSO nr 2. Dla indywidualnych mieszkańców niestety środków nie będziemy mieć. Żeby program realizować, trzeba mieć środki. Jeżeli sytuacja finansowa miasta się poprawi, to chętnie takie programy będziemy realizować. MPGM starał się o takie środki, nie uzyskał ich, ale na pewno będzie jeszcze występował.

Place zabaw – czy będą tworzone, konserwowane?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Ja rządzę niecały rok. Program jest przygotowany. W tym roku powstanie 8 placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”, w przyszłym kolejne 8. W budżecie mamy środki na konserwację placów, które już istnieją.

Ul. Starowiejska – na dole jest tyle drzew, wysokie topole, słońce nie dociera. Wycięli suche drzewa, a te wielkie stoją.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Przejedziemy tą ulicą i sprawdzimy to.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: W 2011 roku na zlecenie Miasta usunięto dwa grochodrzewy rosnące naprzeciw budynku przy ulicy Starowiejskiej 16 oraz dwa grochodrzewy zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Wiktora Bujoczka. Ponadto spośród drzew rosnących na terenach gminnych przy ulicy Wiktora Bujoczka usunięto: 1 lipę, 2 jesiony wyniosłe, 8 jarzębów. Wymienione drzewa zostały wycięte z uwagi na zły stan zdrowotny oraz w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi, zabudowań znajdujących się w pobliżu oraz dla ruchu drogowego odbywającego się tymi ulicami. W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Wiktora Bujoczka znajduje się nieruchomość porośnięta wysokimi drzewami, mogącymi powodować uciążliwości w zakresie zacienienia, co było przedmiotem interwencji mieszkanki ulicy Starowiejskiej. Ten teren tanowi własność Fundacji „Zamek Chudów”.

Zamiatanie ulic – jedzie tylko jedną stroną, liści po kolana, studzienki zatkane. Przez lata byliśmy zalewani. Podobno to dlatego, że stoją samochody i nie można drugiej strony zamiatać.
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Sprawdzę. Problem może wynikać z tego, że jest to ulica jednokierunkowa.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ulica Starowiejska objęta jest stałym oczyszczaniem. Zgodnie z harmonogramem jest zamiatana dwukrotnie w tygodniu w porze nocnej. Z uwagi na częste parkowanie pojazdów po lewej stronie jezdni ul. Starowiejskiej, bywa utrudnione zamiatanie lewego pasa jezdni (zarówno u góry jak i na dole ulicy). W takich przypadkach nie jest możliwe oczyszczanie drugiej strony jezdni. 14.10.2011 r. pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę zamiatania tej ulicy. Podczas kontroli stwierdzono oczyszczenie lewego pasa jezdni u dołu ulicy Starowiejskiej. Natomiast oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych zostanie zlecone.

Ul. Piastowska 49 - 53, okolica stacji benzynowej – czy będą dalsze prace kanalizacyjne? Wcześniej już coś było robione, wykopano potężny dół, po opadach tworzy się jezioro.
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Były tam rzeczywiście prowadzone prace. Sprawdzimy sprawę zalewiska. Pytanie o dalsze prace trzeba zadać Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Miasto wydało określone środki na kanalizację, teraz prowadzi takie sprawy PWiK.
Uzupełnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji: W okolicy stacji benzynowej przy ul. Piastowskiej nie zaobserwowano powstawania zalewisk po opadach deszczu. Prawdopodobnie problem dotyczy stacji benzynowej przy ul. Na Łąkach. W rejonie tym w ramach Funduszu Spójności została wybudowana przepompownia ścieków wraz z kanałem sanitarnym i rurociągiem tłocznym, których zadaniem jest transport ścieków do oczyszczalni „Orzegów”. Prace te zostały zakończone i nie stanowią przyczyny tworzenia się zalewisk podczas intensywnych opadów. Prawdopodobnym powodem jest ukształtowanie terenu utrudniające naturalny spływ wód deszczowych do rowu oraz zmniejszona drożność przepustu pod ul. Na Łąkach.

Budynek wyremontowany pod Instytut Karskiego – co było przyczyną zmiany i co tam będzie?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Budynek został wyremontowany na potrzeby Instytutu za 2,5 mln zł ze środków Miasta. Koszt utrzymania to 10 tys. zł miesięcznie bez czynszu, ponieważ stowarzyszenia w mieście zwolnione są z czynszu. Natomiast utrzymanie leży po stronie stowarzyszeń. Instytut nie chciał partycypować w kosztach, a Miasto środków na ten cel nie miało. Podjęłam decyzję, że w tym miejscu będzie Policja. Obecny posterunek jest w tragicznym stanie. Od 1 listopada Policja zacznie się przeprowadzać. Będzie też dzięki temu nowa powierzchnia dla Muzeum Miejskiego. Chcę, żeby muzeum się rozwijało i żeby cały obiekt był do jego dyspozycji.

Ul. Wolności 18 – budynek w fatalnym stanie, wilgoć, grzyb, tynki odpadają. MPGM nie remontuje, bo inni lokatorzy nie płacą czynszu. Nikt się z nami nie chce zamienić. Interweniowałam u radnego i u dyrektora MPGM. Dyrektor powiedział, że jeżeli Urząd Miasta wyrazi zgodę żebyśmy dostali jakiś pustostan do remontu, to wtedy takie mieszkanie dostaniemy. Czy jest taka możliwość?
Odpowiadał Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta: Jutro przeanalizuję tę sprawę. W pierwszej kolejności musimy remontować budynki o najgorszym stanie technicznym, często zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na spotkaniu, które jest – jak słyszę – umówione, poinformuję Państwa w interesującej Was kwestii.
Uzupełnia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej: Zaległości mieszkańców budynku przy ul. Wolności 18 wobec MPGM wynoszą 244 763 zł.
Uzupełnia Wydział Spraw Lokalowych: Dobiegają końca czynności związane ze zmianą statusu budynku przy ul. Wolności 18 na budynek, w którym zwalniane lokale zasiedlane są jako lokale socjalne. W związku z powyższym lokatorka, która zgłosiła ten problem na spotkaniu, otrzymała zgodę na dokonanie dobrowolnej zamiany mieszkań.

Jestem właścicielem prywatnej kamienicy przy ul. Janasa. W 2008 po modernizacji kanalizacji zmieniona została nawierzchnia przy ul. Mielęckiego. W dokumentacji, którą przeglądałem była droga asfaltowa, ewentualnie ktoś wpisał drogę brukowaną z zastrzeżeniem, że ma być w tym momencie 20 cm podsypki, która ma być nieprzepuszczalna. Kostka przecieka, trzy piwnice są nie do użytku. Zostały naruszone cieki. Została zmieniona nawierzchnia, a podsypka nie spełniła swojej roli. Mam wodę w piwnicy.
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Były tam prace kanalizacyjne, sprawdzę sposób odtworzenia nawierzchni.
Uzupełnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji: W 2008 roku na zlecenie PWiK odtworzona została nawierzchnia po remoncie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Mielęckiego, zgodnie z wytycznymi Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta. Zalewanie piwnic było tematem wizji w terenie w dniu 01.04.2010 r. z udziałem m.in. pracowników Wydziału Dróg i Mostów oraz właściciela kamienicy, podczas której ustalano, że spadki ulicy są wykonane tak, by wody nie napływały w kierunku budynku, a nawierzchnia odpowiada określonym w przepisach warunkom technicznym.

Młodzieżowy Dom Kultury będzie istniał, czy będzie dofinansowany?
Odpowiadała Anna Krzysteczko, Zastępca Prezydenta Miasta: Młodzieżowy Dom Kultury na pewno będzie istniał. Polecam też jego ofertę w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej.