Spotkanie z mieszkańcami Wirku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MIESZKAŃCÓW WIRKU
zadane podczas spotkania z Prezydentem Miasta Ruda Śląska,
które odbyło się 17 października 2011 roku


Dlaczego w pobliżu budynku TBS-u przy ul. Kubiny nie ma ławek i placu zabaw?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:  Ławki będą w przyszłym roku. Jeśli chodzi o plac zabaw to problem jest z właściwym jego usytuowaniem. Najwcześniej będzie on w 2013 r.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: W pobliżu budynku przy ul. Kubiny 5 na terenach administrowanym przez Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach znajdował się plac zabaw wraz z ławkami. Ze względu na zły stan techniczny został zlikwidowany w wyniku decyzji wydanej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Czy nie ma lekarstwa na malujących graffiti? Garaże, bloki wszystko jest niszczone.
Odpowiadał Krzysztof Piekarz, Pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej: Graffiti jest bardzo wrażliwym tematem. Prowadzimy działania, które zmierzają do tego by zapobiec tego typu wandalizmowi. Przypomnę, że Pani Prezydent wyznaczyła nagrodę w wysokości 1000 zł. dla osoby, która pomoże wskazać sprawcę takiego wykroczenia. Ponadto powołałem specjalną grupę wśród pracowników Straży Miejskiej, która oprócz realizacji swoich obowiązków, będzie zajmować się działaniami zmierzającymi do ujawniania sprawców tego typu czynów. Oprócz działań prewencyjnych prowadzą oni również zajęcia w szkołach, podczas których uświadamiamy młodym ludziom wagę ich ewentualnych czynów. Będziemy prowadzili te działania: patrolować osiedla oraz prowadzić zajęcia profilaktyczne. Proszę też o wsparcie Państwa, przypominając o wyznaczonej nagrodzie za pomoc w schwytaniu  wandali.

Basen kryty w Nowym Bytomiu istnieje już prawie 20 lat, nie ma tam wciąż drogi dojazdowej. Droga kończy się na wysokości PWiK i dalej do parkingu praktycznie nie ma drogi. Wiosną, jesienią i zimą dojazd jest fatalny.
Odpowiadał Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta: Teren od strony ul. Pokoju należy do Kompanii Węglowej. Zastanawiamy się nad alternatywnym dojściem do basenu. Prowadzimy rozmowy z Kompanią Węgłową w zakresie zamiany wielu działek w tym również tej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dojdziemy do porozumienia i uda nam się wykonać to alternatywne przejście.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Nieruchomościami: Zawarcie aktu notarialnego w sprawie nabycia tego terenu przez Miasto  w drodze zamiany gruntów nastąpi po uzyskaniu przez Kompanię Węglową S.A. zgody Ministra Skarbu na zawarcie takiej umowy.

Słyszę ciągle narzekania na poprzedników. Czy Pani Prezydent wiedziała w jakim stanie przejmuje Miasto?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Wiedziałam o trudnej sytuacji, ale nie spodziewałam się, że finanse miasta są w tak fatalnym stanie. Dopiero w kwietniu tego roku poprzedni pan skarbnik, w momencie jak odchodził, poinformował mnie, że przyjęty budżet jest nieoszacowany w 20%. Przed objęciem urzędowania można było się spodziewać, że nie będzie łatwo, ale że Miasto nie zapłaciło 56 milionów za faktury, 21 milionów złotych do ZUS i Urzędu Skarbowego, tego nikt nie przypuszczał.

Dlaczego mamy czekać aż do 2013 na plac zabaw przy TBS-ie przy ul. Kubiny?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta:  Po pierwsze w tej chwili nie mamy środków finansowych na realizację takiej inwestycji. Po drugie - plac zabaw musi być budowany zgodnie z atestem. Ponadto każdy niemal w dzielnicy chce mieć taki plac zabaw. Poza tym teren obok TBS-u nie spełnia wymagań, ponieważ plac zabaw usytuowany byłby zbyt blisko budynków mieszkalnych. Przy ul. Kubiny znajduje się plac zabaw na terenie przedszkola. Można z niego korzystać, należy przy tym pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

Mamy duży problem z wejściem z dziećmi na teren placu zabaw w przedszkolu przy ul. Kubiny. W weekendy jest on też zamknięty.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Pani dyrektor ma obowiązek udostępniać plac zabaw rodzicom z dziećmi. Przekażę Pani dyrektor, że ma być również udostępniany w weekendy.
Uzupełnia Wydział Oświaty: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 19 zobowiązała się, że również w soboty i niedziele przedszkolny plac zabaw będzie otwarty dla rodziców z dziećmi.

Przy ul. Kubiny 5 mamy za blokiem bardzo zniszczony śmietnik. Mimo interwencji u prezesa spółki nie ma żadnej reakcji. W zarządzie spółki zasiadają chyba przedstawiciele Miasta?
Odpowiadał Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta: Przedstawiciele Miasta zasiadają w Radzie Nadzorczej spółki, dlatego też będziemy monitować, by spółka wykonała naprawę. Spółka jako zarządca terenu powinna dbać o to, aby uwagi takie, jak ta były realizowane. Jako Miasto nie możemy nakazać wykonania prac, możemy jedynie zwracać uwagę, by było to naprawione i tak właśnie zrobimy.
Uzupełnia Wydział Spraw Lokalowych: Miasto wystąpiło do Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach z prośbą o podanie informacji, na kiedy przewidywany jest termin naprawy śmietnika.

W ostatnim czasie na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z Katowicką i Jankowskiego było kilka zdarzeń drogowych. Czy w najbliższej przyszłości planowane są jakieś działania związane z jego przebudową, może powstanie tam rondo?
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Skrzyżowanie ul. 1 Maja z ul. Jankowskiego było niedawno przebudowane w ramach programu rządowego. Rzeczywiście jest tam niebezpiecznie – zginęła tam niedawno 1 osoba. Niemniej kwestie bezpieczeństwa rozpatrywać musimy na całym odcinku ul. 1 Maja. W opinii Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która współpracuje z Prezydentem Miasta, jako zarządcą dróg, skrzyżowanie to jest optymalne. Dlatego nie przewiduję się tam zmian związanych z przebudową, czy wydzielenia lewoskrętów. Z całą pewnością należy w tym miejscu zachować szczególną ostrożność, jak z resztą na każdym skrzyżowaniu.

Na ulicy 1 Maja przy skrzyżowaniach odmalowano oznakowanie poziome. W pozostałych miejscach jest problem, ponieważ wymalowane pasy płowieją i są niewidoczne.
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Jeśli chodzi o malowanie pasów jest to słuszna uwaga. Musiałem podjąć decyzję, że w tym roku odmalowywane jest oznakowanie tylko w newralgicznych miejscach, tzn. oznaczenia skrzyżowań i przejścia dla pieszych w rejonach szkół.

Ostatnio wyremontowano odcinek ul. 1 Maja na wysokości sądu, pozostały jednak nadal wymalowane na jezdni żółte linie. Czy w najbliższym czasie zostanie to uporządkowane?
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Fragment drogi, na której znajdują się jeszcze żółte pasy, objęty jest jeszcze remontem, formalnie jest to plac budowy. Oznakowanie w tym miejscu zostanie odtworzone.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Oznakowanie poziome ul. 1-go Maja w rejonie sądu zostało odtworzone.


Chciałem zwrócić uwagę na biurokrację, której w innych miastach nie ma. Osiedle domków jednorodzinnych zostało odłączone przez PEC. Chcąc zatem wymienić piecyk gazowy na wielofunkcyjny trzeba załatwić ogromną ilość  formalności.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Jeżeli w innych  miastach nie chcą tych wszystkich dokumentów, to znaczy, że są to działania niezgodne z prawem budowlanym. Wszystkie dokumenty, które pan wymienił, są wymagane prawem budowlanym.

Przy szkole im. Morcinka jest parking, który jest wiecznie zapełniony. Jak przychodzi wywiadówka nie możemy z domów wyjechać. Obok po prawej stronie pustki, tereny zielone, można tam parking zrobić.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Ze względu na trudną sytuację finansową miasta w chwili obecnej niemożliwe jest wykonanie dodatkowych miejsc postojowych
w rejonie szkoły im G. Morcinka. Należy również  zaznaczyć, iż w odległości ok. 100 m od szkoły, na wysokości sklepu „Biedronka”, znajduje się  parking na ok. 40-50 samochodów.

Emeryci na osiedlu domków jednorodzinnych to bogaci ludzie – taka jest opinia. Domy się sypią, szkody. Jakby tego było mało spółdzielnia mieszkaniowa każe nam wykupić ziemię, którą my przez 30 lat obrabialiśmy. Płaciliśmy 17 zł za dzierżawę miesięcznie, teraz nam grożą kwotą 100 zł.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: To pytanie powinno być skierowane do spółdzielni. Sprawy te nie leżą w gestii prezydenta miasta.

Mieszkam przy ul. Maliszewskiego. Prace kiedyś tu wykonywane, tzn. wykopy związane z kanalizacją chyba podlegają gwarancji?
Zniszczone zostały drogi, a ich naprawa nie została dobrze odtworzona. Na innych ulicach woda spływa do kanalizacji, ulicą Maliszewskiego woda leci jak rzeka. Mieszkam tu już 30 lat, ale zimą nie widziałem jeszcze pługu. Pojawia się dopiero jak interweniujemy w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Proszę też przyjść i zobaczyć, studzienki są pozapychane liśćmi.
Odpowiadał: Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Ul. Maliszewskiego - były tam prowadzone prace związane z wymianą kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu takich prac, teren zawsze ma zostać przywrócony do stanu pierwotnego. Dlatego jakość tej drogi ma się polepszyć, a nie pogorszyć. Deklaruję, że się przyjrzę tej sprawie.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Prace prowadzone na ulicy Maliszewskiego, związane z budową sieci kanalizacyjnej, zostały zakończone w 2006 r. Zgodnie z wcześniej wydanymi warunkami, naruszona nawierzchnia jezdni została odtworzona. Gwarancja związana z odtworzeniem upłynęła w grudniu 2008 r. 27 października bieżącego roku, w związku z Pana uwagami wyrażonymi na spotkaniu, pracownicy Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta przeprowadzili kontrolę odtworzonego odcinka drogi, podczas której nie stwierdzono żadnych spękań ani ubytków nawierzchni.
Kratki ściekowe zabudowane w tej ulicy zlokalizowane są bezpośrednio pod drzewami i faktycznie w okresie jesiennym przejściowo mogą być niedrożne.
W całym mieście kratki są regularnie czyszczone, jednak jesienią nie sposób zagwarantować ich idealnego stanu, dlatego gdy istnieje potrzeba oczyszczenia kratek na konkretnej ulicy, można fakt taki zgłosić bezpośrednio do Wydziału Dróg i Mostów. Odpowiednie służby przywrócą drożność kratek.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ulica Maliszewskiego została zakwalifikowana do IV kategorii odśnieżania. Oznacza to, że w przypadku intensywnych i obfitych opadów śniegu służby odśnieżające pojawią się na tej ulicy po usunięciu śniegu i lodu na głównych drogach naszego miasta, które znajdują się w wyżej kategorii odśnieżania. W przypadku umiarkowanych opadów śniegu odśnieżanie ul. Maliszewskiego odbywa się po telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby przez mieszkańców lub służby publiczne patrolujące ulice miasta. Zgłoszenia takie kierować należy do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub do Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Szkoły mają hale sportowe, które wynajmują i które mają zarabiać. Czy dyrektor szkoły ma być rozliczany za marketing czy wyniki w nauce?
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Od tego roku zmieniona została ustawa o finansach publicznych. Teraz możemy tyle wydatkować pieniędzy ile sami mamy dochodów. Niestety zadań nałożonych przez Państwo na samorządy jest bardzo dużo. I tak na przykład subwencja oświatowa wynosi 104 mln,  a utrzymanie oświaty kosztuje nas 180 mln zł. Samo uchwalenie nowej ustawy o pieczy zastępczej powoduje, że Miasto musi znaleźć w budżecie 5 mln zł. Musimy ciągle dokonywać cięć w wydatkach.
Proszę zatem zrozumieć że dyrektor szkoły nie posiada wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania budynku, dlatego musi również część pieniędzy zarobić. Gdyby Miasto było w stanie dołożyć na pewno by tak było.

Trenujemy w szkole w Bielszowicach. Nasze dzieci tam trenują, ogranicza nam się godziny.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Kiedy rozpoczęłam pracę na stanowisku prezydenta Miasta, po stronie wydatków na sport znajdowało się 0 zł. Poprzedni prezydent na działalność klubów sportowych w naszym mieście nie zabezpieczył ani złotówki. Z tego powodu m.in. nastąpił upadek K.S. „Zgoda” Ruda Śląska.Dopiero po przeniesieniach środków w budżecie miasta znalazły się środki na sport, jednak na uratowanie „Zgody” było już za późno. Dlatego nieprawdą jest to, że z mojej winy upadła „Zgoda”. W tej chwili Rada Sportu określa kierunki w rudzkim sporcie, które będą finansowane. Miasto nie jest w stanie finansować wszystkich dyscyplin sportowych.
Uzupełnia Wydział Oświaty: Klub tenisa stołowego UKS „Wolej” korzysta z sali gimnastycznej Gimnazjum nr 14 na podstawie umowy użyczenia. Członkami klubu w przeważającej większości są osoby dorosłe, które na co dzień pracują, bądź są emerytami. Klub płaci tylko za realne zużycie wody pod prysznicami, z których korzystali sportowcy po treningach. Z uwagi na zwiększone zużycie energii elektrycznej spowodowane koniecznością włączania oświetlenia głównego i bocznego w czasie treningów, od września br. klub wpłaca na konto szkoły 100 zł miesięcznie tego tytułu. Są to jedyne koszty związane z wynajęciem sali jakie ponosi klub. Od września br.za zgodą prezesa UKS „Wolej” zmniejszona został liczba godzin użyczenia sali z 8 godz. i 45 minut tygodniowo na 7 godz. i 15 minut tygodniowo. Zmiany podyktowane były odpłatnym wynajęciem sali klubowi Aikido. Dyrektor zaproponowała UKS „Wolej” inne terminy użyczenia sali gimnastycznej. Prezes nie skorzystał z tej propozycji. Współpraca szkoły z UKS „Wolej” układa się bardzo poprawnie. Klub przechowuje swoje stoły w magazynie sportowym, a w razie konieczności korzysta ze stołów należących do szkoły.

Również jestem mieszkańcem domków jednorodzinnych. Zostały one wybudowane przez spółdzielnię mieszkaniową. Nie są one przystosowane do przeróbek związanych ze zmianą systemu ogrzewania.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Ma Pan rację. Domki te nie są dostosowane do kotłowni własnych - nie mają kominów wentylacyjnych. Odłączenie państwa domków od nitki ciepłowniczej nie było moją decyzją. Stan, w którym Państwo znaleźliście się bez ogrzewania zastałam. Na początku mojej kadencji Prezydent Morek z poprzednim prezesem PEC walczył o to, żeby z powrotem przyłączyć Wasze budynki do nitki ciepłowniczej.

Do pobliskich ogródków działkowych ludzie jeżdżą jak chcą, proponuję wyznaczyć jedną drogę. Latem gdy jest sucho, dojeżdżający jeżdżą tak szybko, że się kurzy, nie możemy nawet okien otworzyć.
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Jeśli chodzi o drogę na ogródki działkowe, to jak już pan wspomniał, to przede wszystkim problem kultury kierowców. Dlatego nie mogę w tej chwili zadeklarować, że droga będzie utwardzona. Takich dróg, jak ta, w naszym mieście, jest sporo, niestety nie mamy tylu środków, aby je wszystkie utwardzać.

Gdy ktoś zmienia system ogrzewania  i przechodzi np. na ekogroszek, czy ktoś sprawdza, czy faktycznie tym pali. Niestety ludzie palą w piecach czym popadnie: drewnem z kopalni, starymi odpadami.
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: W sprawie uciążliwości związanych z paleniem w piecach materiałami do tego się nie nadającymi to sytuacja jest skomplikowana. Postępowanie w takich sprawach prowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jest to instytucja, na którą Miasto nie ma wpływu. W sprawach tych toczy się normalna procedura administracyjna, która jest długotrwała.
Odpowiadał Krzysztof Piekarz, Pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej: Zgodnie prawem Strażnik Miejski nie może zajrzeć do pieca mieszkańca.

Kiedyś był taki zwyczaj, że dzielnicowy Policji, czy Straży Miejskiej chodził i się przedstawiał, rozmawiał z mieszkańcami. Niestety nie widzę w ogóle Policji i Straży Miejskiej.
Odpowiadał Krzysztof Piekarz, Pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej: Często spotykam się z opiniami, że nie widać Strażników Miejskich. Moim zadaniem jest zmienić to, dlatego już niebawem na nowej stronie internetowej rudzkiej Straży Miejskiej, dzielnicowi ci zostaną przedstawieni. Mają również za zadanie częściej się z Państwem kontaktować. Również patroli jest już co raz więcej.

Mieszkam na ul. Krasińskiego. Jest to ulica jednokierunkowa. Dojazd - dookoła przez całe nasze osiedle. Może od tej strony gdzie zakaz wjazdu postawić znak „za wyjątkiem mieszkańców”. Gdy przychodzi zima, nie można w ogóle na tę ulicę wjechać.
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Ulice jednokierunkowe są tworzone z uwagi na bezpieczeństwo. 
Odpowiadał Krzysztof Piekarz, Pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej: Ruch jednokierunkowy na ul. Krasińskiego został wprowadzony po to, żeby było bezpiecznie. Nie da się tam wprowadzić ruchu dwukierunkowego, ponieważ droga ta jest bardzo wąska. Można ewentualnie pomyśleć o organizacji ruchu w kierunku przeciwnym. Zakaz wjazdu za wyjątkiem mieszkańców mógłby być bardzo uciążliwy.

Mamy problem ze szkodami górniczymi. Dotyczy to garaży na naszym osiedlu. Podobno jak nie ma wydobycia już, to odszkodowanie się nie należy.
Odpowiadał: Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Jeżeli szkody górnicze ujawnią się po 3 latach od zakończenia wydobycia, wtedy zgodnie z prawem osoba nie może liczyć na rekompensatę z tego tytułu. Warto zatem od razu, gdy wystąpią zniszczenia spowodowane szkodami górniczymi występować do kopalni. Przepisy takie to nie wymysł miasta, takie prawo tworzone jest w naszym parlamencie.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: W okresie trzech lat od zakończenia eksploatacji i ujawnienia się jej wpływów na powierzchni terenu, właściciele uszkodzonych obiektów winni zgłosić się do Przedsiębiorcy górniczego ze stosownymi, pisemnymi wnioskami o usunięcie szkód. Po tym okresie następuje przedawnienie roszczeń i Przedsiębiorca ma prawo odmówić ugodowego naprawienia szkody.

Garaże nie mają ulicy. Kończy się ul. Główna i nie wiadomo co dalej jest.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Kompleks garaży zlokalizowany pomiędzy ulicami Główna i Adolfa Kempnego posiada połączenie z drogą publiczną poprzez zjazd przy ul. Juliusz Słowackiego.Uzupełnia Biuro Geodety Miasta: Nie nadaje się numerów adresowych garażom, za wyjątkiem tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.


Na skwerze pomiędzy ul. Kempnego i Bytomskiego gdy jest ciepło przesiadująca młodzież pije alkohol i zakłóca ciszę. W czerwcu w tym miejscu chłopak pobił dziewczynę, interweniowałam w Straży Miejskiej.
Odpowiadał Krzysztof Piekarz, Pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej: Faktycznie jest w tej okolicy problem spożywania alkoholu i zakłócania ciszy. Mogę obiecać, że przyjrzymy się temu problemowi jeszcze bardziej. Założyłem też tzw. teczkę obiektową, czyli zakwalifikowane to miejsce zostało do tych, które nadzorujemy w sposób szczególny.

Jestem mieszkanką ul. Kokota, nocą ok. 23:00-24 :00 pogotowie przejeżdża na sygnale, nie możemy spać z tego powodu.
Odpowiadał Krzysztof Piekarz, Pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej: Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym pojazd żeby był uznawany za pojazd uprzywilejowany musi używać jednocześnie sygnału dźwiękowego i świetlnego. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Może to być uciążliwe dla nas mieszkańców, ale w przypadku, gdyby doszło do wypadku np. karetki pogotowia, która miałaby wyłączony sygnał dźwiękowy, wtedy nie byłaby traktowana jako pojazd uprzywilejowany, kierowca takiego pojazdu miałby duży problem.

Mam pytanie o podatek za altanki. Podatek był w ostatnich latach odroczony, teraz trzeba płacić i jeszcze za te lata wstecz. Jak to jest - działki mają być dla emerytów i rencistów. W innych miastach tego nie ma. Ja mogę płacić za ten rok, a nie za te wcześniejsze.
Odpowiadał Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta: Dotykamy tutaj problemu obowiązywania powszechnych przepisów, które uchwalane są przez Polski Parlament.
5 lat wstecz – po tylu latach dochodzi do przedawnienia jeśli chodzi o podatek od nieruchomości. Poprzedni Prezydent nie zaniechał poboru tego podatku, nie był on po prostu egzekwowany. Jednym z elementów rozpoczętej przez Panią Prezydent kadencji jest respektowanie i egzekwowanie obowiązujących przepisów. Podatek od nieruchomości dotyczy wszystkich. Dodam, że altanki na ogródkach działkowych zwolnione są z opłaty, jeżeli mają po obrysie mniej niż 25 m². Jeżeli przekraczają ten pułap, podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Jeszcze raz powtarzam, że podatek nie został wprowadzony w tym roku, my jedynie egzekwujemy powszechnie obowiązujące przepisy. Podatek możemy egzekwować tylko od tych altanek, które są trwale związane z gruntem. W innych miastach te przepisy też są egzekwowane. Zdaję sobie sprawę, że może to być dolegliwość dla wielu naszych mieszkańców, niestety, ktoś kiedyś tego zaniedbał. Teraz my dążymy do uporządkowania wielu dziedzin naszego życia, w tym tej. Proszę też pamiętać, że jeżeli nie będziemy egzekwować tych przepisów, to sami podlegać będziemy odpowiedzialności, gdyż dotyczy do prawidłowego gospodarowania pieniądzem publicznym.

Przed wojną w Wirku były dwa pomniki Powstańców Śląskich. Do dziś pozostał jeden, przy stadionie „Wawel Wirek”. Jest on stale niszczony. Może sposobem na ochronę przed wandalami jest podłączenie do oświetlenia ulicznego 2 reflektorów, które oświetlałyby pomnik?
Odpowiadał Jacek Morek, Zastępca Prezydenta Miasta: Pomnik Powstańców Śląskich będzie naprawiany. Jeżeli chodzi o oświetlenie to jest to ciekawy pomysł. Jeżeli będzie możliwość techniczna i nie będą wynikały z tego duże koszty utrzymania, to zastanowimy się nad tym, by ten pomnik doświetlić.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Teren przy pomniku Powstańców Śląskich w dzielnicy Wirek jest oświetlony natomiast rozważymy pod względem finansowym możliwość doświetlenia pomnika po przeprowadzeniu jego remontu.


Mam pytanie odnośnie pomnika upamiętniającego miejsce po dawnej synagodze. Mam też prywatnego sponsora gotowego sfinansować taki projekt.
Odpowiadał Michał Pierończyk, Zastępca Prezydenta Miasta: Ten temat niedawno pojawił się w prasie za sprawą Pana Franciszka Bukala. Z aktualnych informacji w tej sprawie pragnę powiedzieć, że 12 października br. jako Miasto zawarliśmy ugodę przed komisją regulacyjną, która działa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na mocy tej ugody gmina żydowska dostanie zwrot tej działki. Gmina żydowska wykazuje chęć postawienia tablicy, nie pomnika. Teraz udało się nam po części problem rozwiązać. Cieszę się z tego, gdyż sprawa toczyła się od 2002 roku. Na pewno do tego tematu wrócimy. Jeżeli są osoby chętne współfinansować upamiętnienie tego miejsca, jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy w tym zakresie.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Nieruchomościami: Na chwilę obecną do Urzędu Miasta nie wpłynęło jeszcze orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie, zawierające rozstrzygnięcie, które zapadło na rozprawie 12 października br., przenoszące własność nieruchomości przy ul. Kupieckiej na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

Przy ul. Paderewskiego jest boisko. Tam obok jest ścieżka, która prowadzi na główny chodnik. Może ją wybrukować, dodać ławki i oświetlenie?
Odpowiadała: Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: Sprawdzimy, czyj to jest teren. Jeżeli jest on miejski postaramy się uporządkować.
Uzupełnia Wydział Dróg i Mostów: Ścieżka przechodząca od budynku przy ul. Paderewskiego 17 do ul. Kokota znajduje się na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z powyższym Rudzka Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiedzialna jest za jej stan techniczny.
Uzupełnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Ścieżka przebiegająca wzdłuż boiska znajdującego się w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego w przeważającej części znajduje się na działkach będących w użytkowaniu wieczystym Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2009 roku, po interwencji mieszkańców, Miasto wystąpiło do Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wyłożenie kostką brukową przedmiotowej ścieżki. Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała, że wykonanie chodnika z kostki brukowej jest niemożliwe ze względu na znaczny koszt jego wykonania. W związku z powyższym oraz z uwagi na ograniczone środki finansowe Miasto w najbliższym czasie nie planuje wykonania części ścieżek na terenie gminnym.

Dużo młodzieży z Rudy Śląskiej korzysta z centrum wolontariatu w Katowicach. Może warto zainwestować w taka instytucję w naszym mieście.
Odpowiadała Grażyna Dziedzic, Prezydent Miasta: W naszym mieście młodzież również ma możliwość zostania wolontariuszem. W Rudzie Śląskiej działa np. Stowarzyszenie Przystanek, które chętnie przyjmuje wolontariuszy. Ponadto w naszym mieście jest wiele organizacji pozarządowych, które chętnie korzystają z usług wolontariuszy.