Niepełnosprawni - równe szanse

Urząd Miasta Ruda Śląska stara się systematycznie uwzględniać specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Przypominamy mieszkańcom, że mają już równe szanse w załatwianiu spraw w Urzędzie.

Oprócz wcześniejszej likwidacji barier architektonicznych, w Biurze Obsługi Mieszkańców (budynek A) zostało oznakowane i wydzielone stanowisko dla obsługi osób niepełnosprawnych słuchowo.

Mieszkańcy niedosłyszący i głusi mają możliwość porozumienia się z wyznaczonymi pracownikami w języku migowym. Wszystko mogą załatwić w jednym miejscu, bez konieczności chodzenia po różnych piętrach.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych w Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiony został specjalny numer: 603 880 887, pod który można przesłać zgłoszenie drogą sms-ową.Otwarci na niepełnosprawnych

undefined

Urząd Miasta Ruda Śląska został laureatem I miejsca w kategorii „Pracodawca Nieprzedsiębiorca”, w regionalnym etapie konkursu „Lodołamacze 2009” propagującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Założeniem konkursu „Lodołamacze” jest wyłonienie firm, przedsiębiorców i osób prywatnych zaangażowanych w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz tworzących nowe i lepsze miejsca pracy.

Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. W pierwszym etapie na podstawie nadesłanych materiałów Kapituładokonała analizy i wyłoniła finalistóww następujących kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek, Pracodawca Nieprzedsiębiorca (m.in.: administracja publiczna, NGO, organizacje, uczelnie wyższe, stowarzyszenia itp.) oraz Przedsiębiorca – Osoba Niepełnosprawna. Regionalni zwycięzcy przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym zostaną wyłonieni ogólnopolscy laureaci „Lodołamaczy 2009”. Rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 21 maja podczasWielkiej Gali w Warszawie.