Wydział Audytu i Kontroli

Naczelnik Wydziału: Aneta Skupińska-Buczak

Numer telefonu: 32 771 46 23

Zadania:

  • ocenianie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych; na podstawie przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych,
  • wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
  • wykonywanie zadań audytowych i kontrolnych wynikających z obowiązujących przepisów i standardów.