Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

Naczelnik Wydziału: Krzysztof Piecha
Numery telefonów: 32 244 90 00 do 10 wew. 3250, 3251, 3252, 3253

Zadania:

 • planowanie i koordynowanie realizacji działań w zakresie promocji Miasta,
 • przygotowywanie i udostępnianie informacji o wydarzeniach w Mieście,
 • organizowanie konferencji prasowych,
 • prowadzenie strony internetowej Miasta Ruda Śląska,
 • prowadzenie monitoringu mediów oraz stron internetowych pod kątem pozyskiwania informacji o tematyce samorządowej oraz o Mieście Ruda Śląska,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi lub sprostowań do artykułów zamieszczanych na łamach prasy,
 • organizowanie spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami i grupami środowiskowymi,
 • przygotowywanie projektów pism okolicznościowych i wystąpień,
 • koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta Miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stosowaniem flagi, herbu oraz logo Miasta,
 • prowadzenie Biblioteki Urzędu Miasta,
 • współpraca z koordynatorem zespołu ds. obsługi inwestora w zakresie:
  • prowadzenia promocji przedsiębiorczości i terenów strategicznych gospodarczo,
  • koordynowania obsługi inwestorów, w tym tworzenie i administrowanie ofertami inwestycyjnymi,
  • tworzenia i bieżąca aktualizacja informacji w zakresie małej i średniej przedsiębiorczości, w tym obsługa Rady Gospodarczej.